X
NAOZAJ CHCETE ODÍSŤ?
Chceli by ste sa opýtať akékoľvek otázky z oblasti certifikácie Projektového riadenia?
Pravidelne budeme pre vás vysielať bezplatné Webináre z oblasti projektového riadenia a zároveň pripravujeme aj školenie PRINCE2 formou webinárov.
Odpovieme na vaše otázkyITIL

ITIL® 4 Foundation online

Webinárové školenie ITIL

Termín

Dátum Čas Mesto Cena (bez DPH)
31.05-02.06.2023 Worldwide 1250 €

Certifikát

ITIL V4 Foundation

Obsah

Čo je to ITIL® 

ITIL® je rámec osvedčených postupov a odporúčaní pre riadenie IT operácií a služieb organizácie. V polovici 80. rokov ho objednala Centrálna počítačová a telekomunikačná agentúra (CCTA) vlády Spojeného kráľovstva. ITIL sa týka ITSM (riadenie IT služieb) a je to proces navrhovania, poskytovania, riadenia a zlepšovania IT služieb, ktoré organizácia poskytuje svojim koncovým používateľom.

Procesy ITSM, ak sú postavené na rámci ITIL, pomáhajú vytvárať lepšie služby IT a zlepšovať podnikanie. V tomto kontexte je ITIL súbor smerníc pre efektívne riadenie IT služieb.
Bez ohľadu na veľkosť podniku je každá organizácia nejakým spôsobom zapojená do riadenia IT služieb. ITSM zaisťuje, že incidenty, servisné požiadavky, problémy, zmeny a IT aktíva spolu s ďalšími aspektmi IT služieb sú riadené efektívnym spôsobom.

ITIL®4 Foundation

ITIL® 4 Foundation je kvalifikácia ITIL® základnej úrovne, ktorá poskytuje pochopenie hlavných konceptov ITIL® vrátane fáz životného cyklu a použitej terminológie. Tento kurz zahŕňa skúšku ITIL® 4 Foundation (úplne nová vo februári 2019), ktorá je základnou certifikáciou v rámci ITIL a ponúka výnimočný prehľad o ITIL®. Získaním certifikácie ITIL® 4 Foundation preukážete zamestnávateľom, že rozumiete kľúčovým prvkom, konceptom a terminológii používanej v ITIL®, vrátane toho, ako sa operácie pohybujú medzi jednotlivými aktivitami a procesmi, aby vytvorili hodnotu v systéme hodnôt služieb a ich celkovému príspevok k osvedčeným postupom riadenia služieb.

Tento kurz je úplnou náhradou učebnice a do hĺbky pokrýva celé ciele skúšky ITIL® 4 Foundation. Tento kurz navyše obsahuje 4 kompletné praktické skúšky, ktoré simulujú typ otázok, ktoré dostanete na skúške ITIL® 4 Foundation.

Jazyk kurzu a skúšky

Certifikačná skúška ITIL sa realizuje iba v anglickom jazyku a preto sme zabezpečili, že celé školenie sa bude realizovať v angličtine. Prezenčnú aj on-line formu vyučovania zabezpečujeme zahraničným profesionálom v oblasti IT služieb.

Výhodou realizácie školenia so zahraničným školiteľom je jednak permanentné používanie prezentácie v angličtine a zároveň aj zlepšenie jazykových znalostí študentov.

Priebeh školenia

Školenie ITIL 4 Foundation realizujeme prezenčne alebo online s anglicky hovoriacim lektorom. V obidvoch prípadoch je priebeh podobný, vyučujú sa všetky zručnosti potrebné na zvládnutie certifikácie a na uplatnenie získaných zručností v praxi. Školenie je v obidvoch prípadoch trojdňové.

Prehľad kurzu

Kurz ITIL 4 Foundation učí základy najnovšej verzie najrozšírenejšieho usmernenia o riadení IT služieb (ITSM) na svete.
ITIL 4 Foundation predstavuje delegátom systém hodnoty služieb (SVS), ktorý popisuje, ako všetky zložky a činnosti organizácie spolupracujú ako systém umožňujúci vytváranie hodnôt.
ITIL SVS podporuje mnoho pracovných prístupov, ako sú Agile, DevOps a Lean, ako aj tradičné procesné a projektové riadenie s flexibilným prevádzkovým modelom orientovaným na hodnotu.

Ciele školenia

Knižnica infraštruktúry informačných technológií (ITIL®) sa stala štandardom v správe IT služieb na celom svete. Cieľom sylabu ITIL4 je pomôcť všetkým organizáciám, bez ohľadu na ich priemysel alebo podnikateľský sektor, poskytovať svoje IT služby pomocou najefektívnejších a najhospodárnejších metód. Rámec sa zameriava na najlepšie postupy a efektívne operácie v oblasti správy IT služieb a používa sa vo vládnych, komerčných a neziskových organizáciách.

Výsledky vzdelávania

Na konci tohto trojdňového kurzu budú účastníci chápať nasledovné: Kľúčové koncepty v rámci ITIL 4, ktoré stavajú na Lean, Agile, DevOps a iných postupoch, a ako tieto umožňujú spoluvytvárať obchodnú hodnotu sedem hlavných princípov ITIL 4, systém hodnoty služieb ITIL, štyri dimenzie riadenia služieb, postupy ITIL so zameraním na 15 z nich, z ktorých 7 bude podrobne popísané.
ITIL 4 Foundation vybavuje kandidátov holistickým prístupom k uľahčeniu spoločného vytvárania hodnoty so zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami vo forme produktov a služieb.

Hlavné princípy ITIL 4 - štyri dimenzie riadenia služieb Kľúčové koncepty od Lean, Agile, DevOps a prečo sú dôležité na poskytovanie obchodnej hodnoty, ako si praktiky ITIL opísané v ITIL 4 zachovajú hodnotu a dôležitosť poskytovanú súčasnými procesmi ITIL, pričom sa zároveň rozšíria tak, aby boli integrované do rôznych oblastí riadenia služieb a IT, od dopyt po hodnote.

Kto by mal absolvovať certifikáciu ITIL® 4 Foundation?

ITIL 4 Foundation je vhodný pre jednotlivcov, ktorí vyžadujú základné pochopenie rámca ITIL a jeho využitia na zvýšenie kvality riadenia IT služieb v rámci organizácie.

Certifikácia sa vzťahuje aj na IT profesionálov, projektových manažérov IT, IT manažérov, členov IT projektov alebo tímov, sieťových operátorov, analytikov podnikových procesov, IT architektov, konzultantov, systémových integrátorov, manažérov a zamestnancov help desk, plánovačov, poskytovateľov riadených služieb, outsourcingov, vývojári aplikácií a iné pozície súvisiace s IT a ďalší, ktorí pracujú v organizácii, ktorá prijala ITIL, a preto si musia byť vedomí a prispievať k celkovému programu zlepšovania služieb.

Študijné materiály

On-line materiály budú poskytnuté študentom.

Cena (bez DPH)

Cena kurzu ITIL® 4 Foundation online je 1250 €.

Rýchle informácie

Bezplatná projektová certifikácia

Ku koncu roka 2022 sa štát rozhodol podporiť zamestnaných ľudí a prostredníctvom úradov práce bol schválený projekt "Nestrať prácu-vzdelávaj sa", v rámci ktorého je možné získať bezplatne certifikáty PRINCE2, Scrum, ITIL a PMO.


Bezplatné školenia cez REPAS+, KOMPAS+

Poskytujeme školenia projektového riadenia PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner a SCRUM prostredníctvom Úradov práce a to programy REPAS+ a KOMPAS+. Kurzy môžu byť preplatené vedeným úchádzačom o zamestnanie na úradoch práce. Preplácanie kurzov bolo znovu spustené.


 

Vyhláška 85/2020 v praxi

Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 85/2020 Z.z. zo 14. apríla 2020, o riadení projektov sa začína uplatňovať. Pre jej pochopenie je vhodné mať realizovanú certifikáciu PRINCE2.

>>>

Novinky

PRINCE2 verzia6 manuál

Pripravili sme pre vás nové vydanie dvojjazyčného manuálu "Základy metódy projektového riadenia PRINCE2" verzia 6.. Manuál prináša aktualizované infrormácie    o metodike PRINCE2 a je vhodný aj na školenia PRINCE2 Foundation.

Čítať viac